Troosterlaan

Stephanus Gerardus Trooster werd in Zwolle geboren op 16 juli 1896. Na zijn afstuderen in 1923 in Delft als electro-technisch ingenieur trad hij in dienst bij de Noord- en Zuidhollandse Tramwegmaatschappij. Maar niet voor lang: in 1924 ging hij geologie studeren in Utrecht. Na beŽindiging van deze studie ging hij werken voor de Bataafse Petroleum Maatschappij (B.P.M.), de voorloper van Shell. Hij werd uitgezonden naar Tjepoe op Java als chef geoloog. Later werd hij adviserend geoloog bij de hoofdvertegenwoordiging van de B.P.M. in Batavia.

De Japanse bezetting maakte een einde aan zijn werk als geoloog. Hij werd geÔnterneerd door de Japanners en maakte tot de capitulatie van Japan de verschrikkingen van het kampleven mee.
Eind 1946 werd hij naar Nederland gerepatrieerd. Daar werd hem aan de Rijksuniversiteit Utrecht de opengevallen plaats van zijn kort daarvoor overleden leermeester professor Rutten aangeboden.
Hoewel hij nog gebukt ging onder de gevolgen van het kampleven, aanvaardde hij dit aanbod in de hoop spoedig zijn ideaal te kunnen verwezenlijken: de hervorming van het geologie-onderwijs in meer fysisch-mathematische zin. Hij werd benoemd tot hoogleraar in de algemene geologie en hield op 8 december 1946 zijn inaugurele rede over het onderwerp "geologie en physica".

Professor Trooster werd een gewaardeerd docent bij de studenten, maar is slechts kort hoogleraar geweest. De gevangenschap tijdens de Japanse bezetting van Nederlands IndiŽ had zijn gezondheid zodanig geschaad, dat hij na een hoogleraarschap van slechts vier jaar overleed op 54-jarige leeftijd. Troosterlaan


Sluit venster