top of page

Buurtcomité

 

Oproep: het Buurtcomité zoekt met spoed buurtbewoners die hart - én een beetje tijd - hebben voor de inrichting, veiligheid en sociale leefbaarheid van Tuindorp Oost.

 

Interesse? Of op z'n minst nieuwsgierig? Mail naar tuindorpoost@tuindorpoost.nl 

Het Buurtcomité Tuindorp Oost bestaat uit bewoners die een schakel zijn tussen de gemeente en de bewoners van Tuindorp Oost. Het Buurtcomité bestaat sinds 1999. In 2005 werd het Buurtcomité officieel een stichting. De drie doelstellingen van de stichting zijn:

 

Bevorderen communicatie tussen gemeente en buurtbewoners en bewoners onderling
Het Buurtcomité heeft daarvoor regelmatig contact met wethouders, gemeenteraadsleden, ambtelijke diensten en externe organisaties.

 

Bevorderen van de sociale cohesie
Hiervoor organiseert het Bbuurtcomité activiteiten in de wijk

 

Bevorderen van de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord. Denk aan (verkeers)veiligheid, onderhoud van de openbare ruimte, (welzijns)voorzieningen, huisvesting, jongerenbeleid en ruimtelijke ordening.

 

Het Buurtcomité onderhoudt hiervoor o.a contact met politie, wijkwelzijnsorganisatie Cumulus, Dienst Stadswerken en het wijkbureau en neemt deel aan verschillende klankbordgroepen bijvoorbeeld voor het wijkverkeersplan of nieuwbouwplannen. 
 

bottom of page